Loading....

Skladovanie stropných panelov na stavenisku

Panely sa skladujú na rovnej a dostatočne únosnej skladovacej ploche. Ukladajú sa vo vodorovnej polohe tak, že spodný panel je minimálne 200mm od upraveného terénu. Panely je vhodné ukladať maximálne do 8 radov. Medzi panely sa vkladajú drevené podložky, ktoré je potrebné umiestňujeme 150-300mm od kraja panelu.Vykladanie stropných panelov 

Na dvíhanie, vykladanie a pokládku panelov sa používa žeriav, v manipulačnom priestore ktorého sa nesmú nachádzať stromy, elektrické alebo telekomunikačné vedenia a iné prekážky. K žeriavu sa pripínajú manipulačné kliešte na dlhú reťaz. Uhol reťaze v horizontále musí byť minimálna 60°. Pri väčších dĺžkach panelov sa používa aj vahadlo. Manipulačné kliešte ako aj vahadlo zapožičiavame na stavenisko bezplatne. Manipulačné kliešte v páre sa upínajú maximálne 1m od koncov panelu. Nie je dovolené upínať panel v strede jednou klieštinou. Ozub klieštin sa zachytáva o pozdĺžnu drážku panela. Po pridvihnutí panela je potrebné klieštiny zaistiť bezpečnostnou reťazou a až potom panel premiestňovať v rámci staveniska na miesto určenia, alebo dočasného uskladnenia. Ak je panel užší, ako 1200mm, má vo výrobe zabudované závesné oká. Tieto panely sa upínajú pomocou závesných hákov do reťazí. Dvíhanie a premiestňovanie panelov musí byť plynulé, bez prudkých a trhaných pohybov. Dbáme na rovnomerné rozloženie váhy, zabraňujeme kolísaniu bremena a nárazom do iných konštrukcií.

 

Zabudovanie a montáž stropných panelov

Panely sa ukladajú na čistý povrch zbavený prachu. Ukladajú sa do cementového lôžka, alebo na neoprénový pás. Pokladajú sa opatrne tak, aby bola dodržaná predpísaná minimálna dĺžka uloženia. Výhodou predpätých panelov je to, že sú po položení okamžite zaťažitelné. Panely ukladáme postupne podľa plánu uloženia. Vždy začneme tam, kde sa vyžaduje presnosť položenia. Napríklad od otvoru na komín, či schodisko. Následne pokračujeme od tohoto miesta do strán. Dnešná technológia výroby zaručuje tvarovú presnosť našich produktov, preto po starostlivo zameranom položení prvého panela ostatné už len jednoducho prikladáme.

Leave a Comment

Back To Top