Loading....

Vitajte na našom BLOGU!

Ako moderná spoločnosť kráčame v ústrety inováciám, ktoré implementujeme do svojich činností. Na našom webe sme sa teda rozhodli zakomponovať i rubriku blog a postupne našim klientom – čitateľom prinášať zaujímavý obsah, užitočné informácie, novinky i akcie – to všetko v atraktívnom formáte. Blog sa zameriava na aktuálne témy, vďaka ktorým sa budeme snažiť vniesť viac svetla do problematiky, no zároveň budete mať možnosť bližšie spoznať našu prácu a spoločnosť.

 

Vodorovné konštrukcie a ich zabudovanie

Je niekoľko spôsobov, ktorými možno vyriešiť vodorovné konštrukcie, teda stropný systém. Mnohé riešenia si vyžadujú mokré procesy, dodatočnú výstuž, na stavbe sú stojky podopierajúce debnenie stropných konštrukcií, ktorých montáž bez podopretia nie je možná. Stavba pre mokré procesy stojí minimálne 28 dní. Stojky si treba zapožičať, previezť, poskladať…

page1image2260279088

Stojí to čas a peniaze. „Kvantá“ betónu, ktoré potrebujete k zálievkam a nie malé množstvo železa, celý proces predražuje a spomaľuje.

Na akom princípe teda fungujú naše stropné systémy?

Hlavnou výhodou našich stropných systémov je to, že sú predpäté. Preto montážne podpery na stavbe niesu potrebné. Na stavbe Vám preto nič nezavadzia a tak môžete pracovať súbežné nad i pod stropnou konštrukciou. Hore je možné bez zdržania pokračovať v murovaní stien a dolu robiť podlahy. Absencia montážnych podpier Vám teda ušetrí najmä náklady na ich montáž, demontáž, zakúpenie resp. prenájom a na viac, Vám umožní pokračovať v stavbe bez zdržania. Moderná technológia výroby Vám umožňuje aplikáciu stropného systému aj bez nadbetonávky. Už zaliatím špáry medzi panelmi, alebo medzi nosníkmi a vložkami, dosiahneme plné hodnoty únosnosti stropného systému. Ušetríte tak čas a množstvo materiálu na stavbe pri osadení stropu. Mokré procesy klesnú až o 70%, nakoľko spotreba betónu na zaliatie špár je len 5 l/m. Tým že nie je potrebná nadbetonávka nie je potrebná ani výstuž sieťovinou. Panely FF tak ako aj systém PM je možné pokladať priamo na murivo, vyrovnávajúce vence alebo stužujúce vence. Náš predpätý stropný systém Vám prináša výrazné urýchlenie stavby a značnú úsporu finančných prostriedkov pri zabudovaní vodorovných konštrukcií. Strop na svojom dome tak môžete mať hotový za jeden jediný deň.

Zhrňme si výhody:

– časová úspora

– nízka pracnosť

– nové typy stropných panelov a nosníkov

– montáž bez podopretia

– úspora betonárskej ocele

– aplikácia bez nadbetonávky

– žiadna podpera na stavbe

– variabilita uloženia

– široký sortiment predpätých dutinových panelov

– vysoká požiarna odolnosť

Skladovanie stropných panelov na stavenisku

Panely sa skladujú na rovnej a dostatočne únosnej skladovacej ploche. Ukladajú sa vo vodorovnej polohe tak, že spodný panel je minimálne 200mm od upraveného terénu. Panely je vhodné ukladať maximálne do 8 radov. Medzi panely sa vkladajú drevené podložky, ktoré je potrebné umiestňujeme 150-300mm od kraja panelu.


Vykladanie stropných panelov 

Na dvíhanie, vykladanie a pokládku panelov sa používa žeriav, v manipulačnom priestore ktorého sa nesmú nachádzať stromy, elektrické alebo telekomunikačné vedenia a iné prekážky. K žeriavu sa pripínajú manipulačné kliešte na dlhú reťaz. Uhol reťaze v horizontále musí byť minimálna 60°. Pri väčších dĺžkach panelov sa používa aj vahadlo. Manipulačné kliešte ako aj vahadlo zapožičiavame na stavenisko bezplatne. Manipulačné kliešte v páre sa upínajú maximálne 1m od koncov panelu. Nie je dovolené upínať panel v strede jednou klieštinou. Ozub klieštin sa zachytáva o pozdĺžnu drážku panela. Po pridvihnutí panela je potrebné klieštiny zaistiť bezpečnostnou reťazou a až potom panel premiestňovať v rámci staveniska na miesto určenia, alebo dočasného uskladnenia. Ak je panel užší, ako 1200mm, má vo výrobe zabudované závesné oká. Tieto panely sa upínajú pomocou závesných hákov do reťazí. Dvíhanie a premiestňovanie panelov musí byť plynulé, bez prudkých a trhaných pohybov. Dbáme na rovnomerné rozloženie váhy, zabraňujeme kolísaniu bremena a nárazom do iných konštrukcií.

 

Zabudovanie a montáž stropných panelov

Panely sa ukladajú na čistý povrch zbavený prachu. Ukladajú sa do cementového lôžka, alebo na neoprénový pás. Pokladajú sa opatrne tak, aby bola dodržaná predpísaná minimálna dĺžka uloženia. Výhodou predpätých panelov je to, že sú po položení okamžite zaťažitelné. Panely ukladáme postupne podľa plánu uloženia. Vždy začneme tam, kde sa vyžaduje presnosť položenia. Napríklad od otvoru na komín, či schodisko. Následne pokračujeme od tohoto miesta do strán. Dnešná technológia výroby zaručuje tvarovú presnosť našich produktov, preto po starostlivo zameranom položení prvého panela ostatné už len jednoducho prikladáme.

Back To Top