Loading....

Priestupy, otvory v strope a oceľové výmeny

Variabilnosť uloženia našich stropných systémov ponúka hneď niekoľko riešení pre priestupy a iné otvory v strope. Stretávame sa s nimi v každom projekte a na každej stavbe. Ide spravidla o priestupy pre inžinierske siete, koníny, teplovody, svetlovody, vzduchotechniku alebo otvory pre svetlíky či schodiská. Tieto zohľadňujeme už pri návrhoch skladby stropu. Montovaný stropný systém PM umožňuje vytvoriť taký priestup vynechaním jednej, alebo viacerých vibrolisovaných betónových vložiek. Vznikne nám tak dostatočný otvor. Ak je potrebný širší otvor, ako povoľuje osová vzdialenosť nosníkov, môžeme nosníky položiť na oceľovú výmenu zvarenú z „L“ profilov (obr 1), alebo votknúť do profilu UPE(obr 2). Dosiahneme tým otvory dostatočne široké i na umiestnenie schodiska.

Obrázok č. 1

 

Obrázok č. 2

Pri paneloch postupujeme inak. Otvory do priemeru 200mm jednoducho vŕtame priamo na stavbe po položení stropnej konštrukcie, alebo ich pripravujeme priamo vo výrobe. Návrh skladby stropnej konštrukcie prispôsobujeme nielen požiadavkám plynúcim z projektovej dokumentácie, ale zohľadňujeme aj skutočnosť, aby vyrezaním z panelu neboli oslabené hodnoty jeho únosnosti. Preto zárezy do jedného panela nie sú nikdy väčšie, ako 400mm. Pri potrebe širších priestupov vytvoríme otvor výrezmi v dvoch susediacich paneloch. Tak dostaneme šírku priestupu až 800mm. Ak ani to nepostačuje, znovu použijeme oceľovú zvarenú výmenu, zavesenú na najbližšie celé panely, alebo chrbtom zvarené „L“ profily (obr 3). Aj týmto riešením dosiahneme otvory dostatočne široké i na umiestnenie schodiska. Naši odborníci sú vám vždy pripravení pomôcť, poradiť a vyriešiť za vás i zdanlivo neriešiteľné problély.

 

Obrázok č. 3

Leave a Comment

Back To Top