Loading....

Už viackrát sme sa v našich predošlých článkoch okrajovo rozpísali o téme výhod predpätých stropných systémov. Dnes si povieme všetky výhody a porovnáme si ich prednosti voči iným vodorovným konštrukciám.

Stropné dutinové panely FF/EHC sú moderné prefabrikované predpäté stropné prvky. Sú vhodné k bytovej i priemyselnej výstavbe, pre obchodné, polyfunkčné, administratívne priestory a iné stavby. Sú vhodné na preklenutie priestorov s veľkými svetlými rozponmi až do 22m.

Stropné panely vyrábame v hrúbkach 160, 200, 265, 320, 400 a 500mm v šírke 1200mm.

Panely je možné v dutinách pozdĺžne rezať aj na iné šírky.
Panel výšky 165mm spravidla do 7m rozponu
Panel výšky 200mm spravidla do 9m rozponu
Panel výšky 265mm spravidla do 12m rozponu
Panel výšky 320mm spravidla do 17m rozponu
Panel výšky 400mm spravidla do 19m rozponu
Panel výšky 500mm spravidla do 22m rozponu

Predpäté dutinové stropné panely sú vyrábané vo výrobniach, ktoré sú vybavené v systéme riadenia kvality s dnes dostupnou najmodernejšou technológiou a spĺňajú najprísnejšie kritériá EU noriem. Spolu s nárastom pevnosti betónu (používanie vysokopevnostných, resp. ultra vysokopevnostných betónov) sa tak naskytli nové možnosti vodorovných konštrukcií.

Ich najväčšími výhodami sú:

– malá hrúbka stropnej konštrukcie a to aj pri veľkej statickej záťaži
– realizácia je úsporná a finančne nenáročná
– veľmi jednoduchá montáž
– rýchla montáž ( 80-120m2 za hodinu)
– nevyžaduje žiadne montážne podopretie a môže sa okamžite zaťažiť
– nízka plošná hmotnosť stropnej konštrukcie
– vysoká nosnosť
– menšie zaťaženie na steny a nižšie zaťaženie základov stavby
– úspora výstuže
– minimálne mokré procesy ( 5 litrov B20/m škáry)
– absencia nadbetonávky
– možnosť kladenia priamo na nosné murivo
– stužujúci veniec v úrovni stropu
– vedenie rozvodov v dutinách panelov
– jednoduchá príprava priestupov v strope
– spodná strana panelov je okamžite pripravená a to i bez potrebného omietania
– požiarna odolnosť
– odolnosť voči prierazom
– vysoká tvarová a rozmerová presnosť
– ochrana životného prostredia
– úspora finančných nákladov stavebných prác
– úspora kameniva, cementu, ocele a vody

Okrem vyššie uvedených výhod pri výstavbe môže byť použitie predpätých panelov aj účinným prostriedkom na znižovanie celkovej produkcie skleníkových plynov. Prípadová štúdia, ktorú uskutočnila firma VSL, bola zameraná na porovnanie uhlíkovej stopy konštrukcie z konvenčného železobetónu a predpätého betónu. Pri výpočte uhlíkovej stopy bolo uvažované len s produkciou CO2 spojenou s produkciou použitých materiálov v oboch alternatívach.

Z porovnania vyplýva, že pri použitia predpätej technológie je možné znížiť celkovú produkciu CO2 až o 37 %. Toto percento zahŕňa výrobu stavebných materiálov, ich dopravu na miesto stavby a všetky ostatné spojené procesy až do momentu zabudovania prefabrikátov na svoje miesto na stavbe.
V porovnaní s inými vodorovnými konštrukciami ako sú napríklad filigránové panely, keramický stropný systém alebo iné montované stropné systémy ale aj monolitické stropné dosky, náš stropný systém výrazne uľahčuje všetky procesy na stavbe a hlavné šetrí Vašu peňaženku a veľké množstvo času. Budeme preto radi, ak sa rozhodnete stavať s nami. Máme za to, že násš stropný systém je najlepšie riešenie pre Vašu stavbu.

Back To Top