Loading....

V odpovedi na Váš dopyt k naceneniu stropného systému okrem cenovej ponuky a ostatných príslušných dokumentov ktoré tvoria prílohu v e-mailovej správe, nájdete aj Vizualizáciu uloženia stropných panelov.

Vizualizácia má predovšetkým informačný charakter. Je vytvorená za účelom zostavenia cenovej ponuky, nieje to plán kladenia stropného systému. V tejto vizualizácii nájdete svoj pôdorys na ktorý sme Vám zakreslili polohu a smer uloženia prvkov stropnej konštrukcie. Jednotlivé polia sú označené číslami a v týchto poliach nájdete zakreslené stropné panely, kde každý jeden panel kolegovia na našom oddelení projekcie označili unikátnym číslom. Označenie panelov na výkrese je totožné s označením panelov na nákladných vozidlách, ktoré Vám objednávku priviezli na miesto stavby. Zorientovať sa je prreto veľmi jednoduché po odplachtovaní aj amatér veľmi rýchlo pochopí že uložiť stropné panely na svoje miesto, je ako poskladať jednoduchú hračku zo stavebnice LEGO. Okrem označenia je na paneloch nalepený aj čiarový kód a QR kód, ktorý po nasnímaní mobilným telefónom zobrazí všetky dáta. Či už o mieste vyhotovenia, konkrétnom značením polohy kde má byť umiestnený zobrazí aj elektronicky.

 

Priemerný čas potrebný na pokládku je cca 2 hodiny pri objechtoch s veľkosťou do 150 až 200 m2. Rýchlosť pokládky samozrejme záleží aj na šikovnosti ľudí, ktorí pokládku realizujú ale aj na externých faktoroch ktoré moc ovplyvniť nevieme a tým je napríklad počasie.

Jedno je však isté. Vďaka jednoduchému spôsobu značenia panelov na výkrese a rovnakým značním na paneloch, je pokládka rýchla a jednoduchá.
Preto pokládku zvládnete bez problémov aj keď ste ju do teraz nikdy nerealizovali.

Back To Top