Loading....

Súčasťou každej cenovej ponuky ktorú od nás klient obdrží, je okrem kalkulácie stropného systému aj položka Doprava. Sme predovšetkým dodávateľom predpätých vodorovných konštrukcií a teda stropných systémov. Preto je u nás doprava voliteľná položka. Službu dopravy panelov na miesto stavby ponúkame klientom ako doplnkovú službu a vôbec sa nebránime možnosti, ak si klient objednáva dopravu vo vlastnej réžii. Nedisponujeme vlastnými vozidlami preto nám dopravu riešia špedičné spoločnosti s ktorými máme už dlhé roky zabehnutú úspešnú spoluprácu a preto aj veľmi dobré cenové podmienky. No ak sa klient rozhodne pre vlastnú dopravu je portebné aby dbal na niektoré veľmi dôležité fakty.

Naše stropné systémy je najlepšie prepravovať na nákladných vozidlách, ktorých nosnosť je minimálne 24 ton, s dĺžkou návesu aspoň 13,6 metra. Je dôležité aby bola možná nakládka a teda aj vykládka stropných panelov z hora. Z boku inak ako žeriavom panely vykladať z nákladných Áut nieje možné. Ideálne je ak nám klient prístaví nákladné auto s návesom bez plachty – plato.

Nakládka takéhoto autá trvá kratšie, cca hodinu. Taktiež na stavbe sa s takýmto autom lepšie pracuje pri vykládke.

Nieje však problém ani keď nám klient pošle auto s plachtovým návesom. Nakládka takéhoto autá trvá dlhšie, približne 2 hodiny.

 

Je však podstatné aby bolo možné plachtu vo vrchnej časti návesu zrolovať. Na takomto návese máme o cca 2 ložné metre menší priestor na nakládku preto sa môže stať, že aj napriek váhovému limitu sa nám panely fyzicky na náves nevojdu, a bude potrebná doprava navyše. Pri nakládke vždy prihliadame aj na správne rozmiestnenie a rozmery prefabrikátov. Taktiež je dôležité aby nám pasovala váha na jednotlivé nápravy návesov.

Najneskôr 24 hodín pred plánovanou nakládkou je potrebné nám písomne nahlásiť evidenčné čísla vozidiel aby sme mali dostatok času na prípravu rozpisu panelov na jednotlivé autá a vystavenie dodacích listov a kompletnej dokumentácie.

Po nahlásení evidenčných čísel Vás budeme informovať o časovom okne ktoré sme priradili Vašemu vozidlu na nakládke a je potrebné aby bolo v pridelenom časovom rozmedzí nákladné auto pristavené na mieste nakládky.

Po úspešne naložených paneloch Vám tovar dopravca expeduje panely na miesto stavby a spoločne si v ďalšom článku povieme ako prebieha pokládka stropných panelov a ako sa jednoducho orientovať vo vizualizácii ktorú Vám posielame ako pomôcku pri pokládka stropných panelov na stavbe.

Back To Top