Loading....

Vitajte na našom BLOGU!

Ako moderná spoločnosť kráčame v ústrety inováciám, ktoré implementujeme do svojich činností. Na našom webe sme sa teda rozhodli zakomponovať i rubriku blog a postupne našim klientom – čitateľom prinášať zaujímavý obsah, užitočné informácie, novinky i akcie – to všetko v atraktívnom formáte. Blog sa zameriava na aktuálne témy, vďaka ktorým sa budeme snažiť vniesť viac svetla do problematiky, no zároveň budete mať možnosť bližšie spoznať našu prácu a spoločnosť.

 

Vodorovné konštrukcie a ich zabudovanie

Je niekoľko spôsobov, ktorými možno vyriešiť vodorovné konštrukcie, teda stropný systém. Mnohé riešenia si vyžadujú mokré procesy, dodatočnú výstuž, na stavbe sú stojky podopierajúce debnenie stropných konštrukcií, ktorých montáž bez podopretia nie je možná. Stavba pre mokré procesy stojí minimálne 28 dní. Stojky si treba zapožičať, previezť, poskladať…

page1image2260279088

Stojí to čas a peniaze. „Kvantá“ betónu, ktoré potrebujete k zálievkam a nie malé množstvo železa, celý proces predražuje a spomaľuje.

Na akom princípe teda fungujú naše stropné systémy?

Hlavnou výhodou našich stropných systémov je to, že sú predpäté. Preto montážne podpery na stavbe niesu potrebné. Na stavbe Vám preto nič nezavadzia a tak môžete pracovať súbežné nad i pod stropnou konštrukciou. Hore je možné bez zdržania pokračovať v murovaní stien a dolu robiť podlahy. Absencia montážnych podpier Vám teda ušetrí najmä náklady na ich montáž, demontáž, zakúpenie resp. prenájom a na viac, Vám umožní pokračovať v stavbe bez zdržania. Moderná technológia výroby Vám umožňuje aplikáciu stropného systému aj bez nadbetonávky. Už zaliatím špáry medzi panelmi, alebo medzi nosníkmi a vložkami, dosiahneme plné hodnoty únosnosti stropného systému. Ušetríte tak čas a množstvo materiálu na stavbe pri osadení stropu. Mokré procesy klesnú až o 70%, nakoľko spotreba betónu na zaliatie špár je len 5 l/m. Tým že nie je potrebná nadbetonávka nie je potrebná ani výstuž sieťovinou. Panely FF tak ako aj systém PM je možné pokladať priamo na murivo, vyrovnávajúce vence alebo stužujúce vence. Náš predpätý stropný systém Vám prináša výrazné urýchlenie stavby a značnú úsporu finančných prostriedkov pri zabudovaní vodorovných konštrukcií. Strop na svojom dome tak môžete mať hotový za jeden jediný deň.

Zhrňme si výhody:

– časová úspora

– nízka pracnosť

– nové typy stropných panelov a nosníkov

– montáž bez podopretia

– úspora betonárskej ocele

– aplikácia bez nadbetonávky

– žiadna podpera na stavbe

– variabilita uloženia

– široký sortiment predpätých dutinových panelov

– vysoká požiarna odolnosť

Priestupy, otvory v strope a oceľové výmeny

Variabilnosť uloženia našich stropných systémov ponúka hneď niekoľko riešení pre priestupy a iné otvory v strope. Stretávame sa s nimi v každom projekte a na každej stavbe. Ide spravidla o priestupy pre inžinierske siete, koníny, teplovody, svetlovody, vzduchotechniku alebo otvory pre svetlíky či schodiská. Tieto zohľadňujeme už pri návrhoch skladby stropu. Montovaný stropný systém PM umožňuje vytvoriť taký priestup vynechaním jednej, alebo viacerých vibrolisovaných betónových vložiek. Vznikne nám tak dostatočný otvor. Ak je potrebný širší otvor, ako povoľuje osová vzdialenosť nosníkov, môžeme nosníky položiť na oceľovú výmenu zvarenú z “L” profilov (obr 1), alebo votknúť do profilu UPE(obr 2). Dosiahneme tým otvory dostatočne široké i na umiestnenie schodiska.

Obrázok č. 1

 

Obrázok č. 2

Pri paneloch postupujeme inak. Otvory do priemeru 200mm jednoducho vŕtame priamo na stavbe po položení stropnej konštrukcie, alebo ich pripravujeme priamo vo výrobe. Návrh skladby stropnej konštrukcie prispôsobujeme nielen požiadavkám plynúcim z projektovej dokumentácie, ale zohľadňujeme aj skutočnosť, aby vyrezaním z panelu neboli oslabené hodnoty jeho únosnosti. Preto zárezy do jedného panela nie sú nikdy väčšie, ako 400mm. Pri potrebe širších priestupov vytvoríme otvor výrezmi v dvoch susediacich paneloch. Tak dostaneme šírku priestupu až 800mm. Ak ani to nepostačuje, znovu použijeme oceľovú zvarenú výmenu, zavesenú na najbližšie celé panely, alebo chrbtom zvarené “L” profily (obr 3). Aj týmto riešením dosiahneme otvory dostatočne široké i na umiestnenie schodiska. Naši odborníci sú vám vždy pripravení pomôcť, poradiť a vyriešiť za vás i zdanlivo neriešiteľné problély.

 

Obrázok č. 3
Back To Top